top of page

ag są zgodne z wymogami dotyczącymi identyfikowalności zwierząt USDA, mogą być używane w handlu międzystanowym i są wymagane na niektórych wystawach, targach i aukcjach. Unikalne 15-cyfrowe numery identyfikacyjne są przechowywane i drukowane na każdym jednorazowym, odpornym na manipulacje etykiecie Full-Duplex (FDX). Numer identyfikacyjny Twojego gospodarstwa rolnego jest przypisany do wysyłanej serii numerów tagów, a informacje są przechowywane w bazie danych NAIS. Każdy tag można zweryfikować wizualnie patrząc na wydrukowany numer identyfikacyjny tagu lub automatycznie zweryfikować za pomocą czytnika. Aplikuj za pomocą Y-Tex Ultra Tagger Plus dla znaczników EID i Tamperproof

Kolczyk RFID dla hodowli bydła

1,00 €Price
Nie je zahrnuté Tax
    bottom of page