top of page

FDX to trwały, wysokiej jakości, elektroniczny kolczyk dla młodych prosiąt. Dzięki elektronicznemu systemowi identyfikacji RFID zwierzęta mogą być rozpoznawane automatycznie, a informacje o zwierzętach będą automatycznie gromadzone i rejestrowane. Kolczyk do uszu można skanować za pomocą przenośnego czytnika kolczyków FDX lub stałego czytnika FDX, np. na stanowiskach karmienia i na wadze.

 

FDX to zasada konstrukcyjna, zgodnie z którą sygnał zwrotny jest inicjowany, gdy tylko zostanie odebrany początek sygnału zapytania i kondensator wygładzający w transponderze zostanie naładowany. Sygnał zwrotny jest odbierany w sposób powtarzalny i bez przerw tak długo, jak utrzymywany jest ciągły sygnał zapytania. Transponder FDX nie musi przechowywać energii, aby móc zwrócić cały sygnał danych.

Kolczyk RFID dla hodowli 5

1,50 €Price
Nie je zahrnuté Tax
    bottom of page